Almindelige handelsbetingelser mellem kunde og Skagen Marketing.

Tilfredshedsgaranti.

 1. Når du er kunde ved Skagen Marketing så har du altid tilfredshedsgaranti. Dette betyder at vi fortsætter med at løse din opgave indtil at opgaven er løst i overensstemmelse med den oprindelige aftalte opgave.
 2. Ved opgaver hvor der er aftalt en fast pris, dækker den aftalte pris den oprindelige opgave som er aftalt. Hvis kunden undervejs i forløbet ønsker at ændre kravspecifikationer, så er det naturligvis helt i orden, men i givet fald vil løsningen af de nye kravspecifikationer udløse ekstra betaling, der står i relation til det ekstraarbejde der kræves udført.
 3. Ved design opgaver aftales der en målsætning for opgaven. Når første layout er udarbejdet vil dette blive fremsendt til evaluering og korrektur. Kunden har dermed mulighed for at komme med forslag til ændringer og justeringer. Når disse tilretninger og justeringer er udført, betragtes opgaven som løst i henhold til afgivet tilbud.
 4. Hvis kunden ønsker yderligere tilretninger ud over denne ene korrekturgang, så er dette naturligvis muligt, men det vil i givet fald blive udført ved ekstra betaling, der står i relation til det udførte arbejde.

Hjemmesider, webhosting og email.

 1. Skagen Marketing køber sig ind ved anerkendt hosting udbyder, som vi selv har kontrolleret kvaliteten af. Hostingudbyder overvåger 24 timer i døgnet alle servere. Ved driftsfejl vil Skagen Marketing gøre hvad der er muligt for at afhjælpe fejlen, men ultimativt ligger ansvaret for udbedring af fejl ved den enkelte hostingudbyder.
 2. Der tages løbende backup af både email samt hjemmeside system. Eventuel gendannelse af data er gratis hvis fejlen er udbyders ansvar. Hvis fejlen er opstået som en følge af brugerfejl, vil gendannelse af data blive faktureret efter faktisk forbrugt tid.
 3. Datatrafik på webhotellet og mailsserver forventes at antage normalt forretningsmæssig omfang. Hvis datatrafikken overstiger hvad der anses for at være normalt brug, vil kunden blive kontaktet, med henblik på en opgradering af webhotellet, således at det er korrekt demissioneret til at kunne håndtere den faktiske trafik.

IT og WEB rådgivning

 1. Vi rådgiver ud fra bedste overbevisning og ud fra den erfaring som vi på ethvert givent tidspunkt er i besiddelse af. Når dette er sagt, så forandre alt sig i online verdenen kontinuerligt, og derfor indeholder vores rådgivning ingen garantier. Ethvert råd skal derfor tages som det det er, et råd, og derved accepterer kunden automatisk også det forbehold, at der ikke medfølger nogen form for garanti i relation til rådet.

Google produkter, incl. foto samt mail og eventuel anden hosting.

 1. Betaling for disse ydelser udgør altid udelukkende for opsætning, konfigurering og indstillinger. Ved driftsfejl vil Skagen Marketing gøre hvad der er muligt for at afhjælpe fejlen, men det endegyldige ansvar for selve produktet tilfalder således alene Google, og der henvises til Google’s betingelser for benyttelse af deres produkter.

Betaling og priser.

 1. Ved større opgaver, kan det blive aktuelt med delbetaling, således at der løbende til betaling forfalder en vis procentdel af den aftalte pris.
 2. Timeprisen udgør pr. 1. april 2019 kr. 680,-
 3. Alle priser som er oplyst på dette website er excl. 25% moms.

Privatlivspoltik

Forbehold.

 1. Der tages forbehold overfor tryk og tastefejl overalt på denne hjemmeside.

Disse handelsbetingelser er gældende pr. september 2019